Organisation & Kontakt

Inträdesavgifter Öppet

 

Vuxen 5,00 €
Rabattbiljett 3,50 €
Under 18 år gratis

Museet:
1.9-13.1 ons-sön 11-16 (stängt 6.12, 24-26.12)
Kansliet: vardagar enligt överenskommelse
Arkivet: tisdagar kl. 15-18

Kontakt

Fiskars museum
Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 (0)45 1808111

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info (at) fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv
Åkerraden 11
10470 Fiskars
+358 (0)44 0500854
arkivet (at) fiskarsmuseum.fi

 

Lediga jobb

Lediga jobb

Är du intresserad av att arbeta med oss? Du får gärna skicka en öppen ansökan där du berättar om dig själv samt varför du vill jobba på Fiskars museum. Vi värdesätter studier i museiämnen men det är inte en förutsättning för att få ett jobb, ett brinnande intresse för historia kan räcka. Eftersom vi jobbar på svenska och erbjuder tjänster på både finska och svenska krävs det att du hanterar båda språken flytande.

Praktikplats

Studerar du museiämnen vid ett universitet och är i behov av museipraktik? Vi kan erbjuda dig praktikplats om du söker om delfinansiering från ditt eget universitet. Hör av dig! 

Är du arbetslös med intresse eller erfarenhet av museibranschen? Du kan då ansöka om arbetslivsträning vid Fiskars museum. Kontakta din arbetskraftsbyrå för mer information!

Planerare för Rädda Bässen projektet

Fiskars museum, ett levande lokalmuseum för brukskultur, söker en målmedveten planerare till det som bäst pågående djärva Rädda Bässen projektet. Vi erbjuder möjlighet att jobba i en litet, inspirerande och flitigt arbetsteam, med framåtanda och hänsynstagande atmosfär. Planeraren anställs för tiden 1.8.2018 – 31.3.2019. Anställningen kan förlängas till slutet av år 2019 om finansiering erhålls.

Projektets målsättning är att restaurera Finlands äldsta smalspåriga ånglok Lill bässen till körskick. Vi vill skapa en levande attraktiv lärmiljö med lokstall och museijärnväg för att berätta om brukets industrihistoria. www.pelastetaanpassi.fi

Till planerarens uppgifter hör skrivande av ansökningar och planering av övrig projektfinansiering, budgetuppföljning, rapportering och informationsspridning. Du deltar i planeringen av lärmiljön tillsammans med museets team och Fiskars Oyj Abp samt fungerar som projektets kontaktperson. Planeringen görs med service design metoder, där besökarperspektivet är det viktiga.

Vi uppskattar kunskaper i projekthantering, målmedvetenhet, kommunikations- och organisationsförmåga och att du har en aktiv inställning till ditt arbete också under lite press. Uppgiften kräver att du har goda visuella- och datatekniska kunskaper samt tycker om att uppträda.

Vi förväntar oss att du har lämplig högre högskoleexamen eller lämplig lägre högskoleexamen och arbetserfarenhet av liknande uppgifter. För att kunna sköta uppgiften bör du ha tillräcklig kännedom om musei- och kulturarvsbranschen. Du bör ha utmärkta kunskaper i tal och skrift i svenska eller finska och flytande kunskaper i det andra av de två språken samt goda kunskaper i engelska. Erfarenhet av arbete i EU-finansierade projekt ses som merit.

Anställningstid: 1.8.2018-31.3.2019. Prövotiden är två månader.
Arbetstid: heltid, 36 h 15 min i veckan
Lön. Enligt privata museernas kollektivavtal, löneklass I.3. (2326,84 €). Utöver grundlönen kan personligt tillägg betalas baserat på tidigare erfarenhet och hur förtjänstfullt man sköter uppgiften.  
Fritt formulerad ansökan och CV skall vara hos oss senast 4.5.2018 på adressen Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars eller info@fiskarsmuseum.fi. Varefter en del av sökanden kallas på intervju.
Mer information ger museichef Emi Ingo 045-3538381, emi.ingo@fiskarsmuseum.fi/p>