Organisation & Kontakt

Inträdesavgifter Öppet

Vuxen 5,00 €
Rabattbiljett 3,50 €
Under 18 år gratis

Museet:
1.9-31.5 ons-sön 11-16
1.6-31.8 mån-sön 11-17
Avvikande öppettider
Kansliet: vardagar enligt överenskommelse
Arkivet: tisdagar kl. 15-18

Kontakt

Fiskars museum
Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 (0)45 1808111

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info (at) fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv
Åkerraden 11
10470 Fiskars
+358 (0)44 0500854
arkivet (at) fiskarsmuseum.fi

 

Service designer sökes för museiprojekt

Service designer sökes för museiprojekt

Fiskars museum är ett levande lokalmuseum för brukskultur, som drivs och utvecklas av ett litet ivrigt team med levande historia, hands on aktiviteter och besökarvänlighet i fokus. Som upprätthållare fungerar Fiskars hembygdsförening r.f.

Museet har etablerade nätverk med lokala formgivare, hantverkare och företagare. Ett fungerade samarbete finns också med den lokala skolan och museivolontärer i olika ålder. Vi hoppas att det nya innehållet skapas i växelverkan med våra besökare, erbjuder upplevelser och håller genom tid. Den blivande lärmiljön med utställningar riktas till besökare i alla åldrar och målsättningen är att förmedla kunskap både med hjälp av modern teknologi och genom aktiviteter anknutna till traditionella hantverk.

Vi känner till samplaneringens metoder och är vana att föra dialog och göra saker tillsammans. Vi söker därför en kunnig planerare med öppet och lekfullt sinne som har tidigare erfarenhet av att utveckla koncept passande för museimiljöer.  

Vi önskar att få igång planeringen så fort som möjligt. Under juli-augusti besöks Fiskars bruk av en mängd inhemska och utländska turister, som också använder museets service. Förhoppningen är att samla in besökarrespons under inkommande sommar. Början av hösten kunde vara lämplig tid för samplanering med övriga nätverk. Museijärnvägen och lärmiljön byggs upp stegvis från och med år 2020.

Mer information om Rädda Bässen projektet

Tag kontakt och berätta vad ditt företag kunde erbjuda:
Museichef Emi Ingo, emi.ingo(a)fiskarsmuseum.fi