Se & Göra

Inträdesavgifter Öppet

 

Vuxen 5,00 €
Rabattbiljett 3,50 €
Under 18 år gratis

Museet:
19.2-25.2 mån-sön 11-16
24.3-31.5 ons-sön 11-16
1.6-31.8 mån-sön 11-17
1.9-13.1 ons-sön 11-16
Kansliet: vardagar enligt överenskommelse
Arkivet: tisdagar kl. 15-18

Kontakt

Fiskars museum
Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 (0)45 1808111

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info (at) fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv
Åkerraden 11
10470 Fiskars
+358 (0)44 0500854
arkivet (at) fiskarsmuseum.fi

 

Utställningar

Tillfälliga temautställningar

Full galopp

9.6.2018-13.1.2019 (museibyggnaden)

En utställning om hästarnas betydelse i bruksbornas liv.

Öppet:
9.6-31.8 mån-sön 11-17 (stängt 22-24.6)
1.9-13.1 ons-sön 11-16 (stängt 6.12, 24-26.12)

Ingår i museets inträdesavgift

 

 

Traditionell julutställning

1.12.2018-13.1.2019 (museibyggnaden)

Jul hos arbetare och herrskap. 

Öppet:
ons-sön kl. 11-16 
(Stängt 6.12, 24-26.12)

Ingår i museets inträdesavgift.

 

 

 

 

Permanenta utställningar

Livet på Fiskars bruk

I museibyggnaden på Hammarbacken presenteras bruksbornas liv i vardag och fest från 1600-talet fram till i dag. Byggnaden från 1850-talet fungerade ursprungligen som mekaniska verkstadens kontor, senare som bostad för flera familjer och sedan år 1949 som museum.  I och med restaureringen år 2014 kan man nu via titthål och färgtrappor i väggar, dörrar och lister se hur byggnaden sett ut i olika tider.

 

Audioguider till vår basutställning hittar du på tarinasoitin.fi

Öppet:
14.1-31.3 På beställning
1.4-31.5 ons-sön 11-16
1.6-31.8 mån-sön 11-17 (stängt 24-26.6)
1.9-13.1 ons-sön 11-16 (6.12 kl. 11-13. Stängt 8.12, 24.12, 6.1)
Ingår i museets inträdesavgift.
 

Opp-i-bruke

Fiskars museum ligger i kärnan av det så kallade Övre bruket, på fiskarsdialekt Opp-i-bruke, som en gång i tiden var centrum för brukets grovsmidesindustri.  I Opp-i-bruke utställningen presenteras de olika verkstädernas verksamhet under blomstringstiden kring sekelskiftet 1900.

 

 

Öppet:
1.6-31.8 mån-sön 11-17 (stängt 24-26.6)
Ingår i museets inträdesavgift.
 

Bagarstugan

I uthuslängan intill museibyggnaden ligger en av brukets gamla bagar-och mangelstugor. Stugan har använts gemensamt av bruksborna  från 1800-talet till 1960-talet. I Bagarstugan arrangeras numera i huvudsak museipedagogisk verksamhet t.ex. tidsresor och bakningsverkstäder. Under sommaren kan du i bagarstugan ibland också träffa på rollfiguren Fina Ring som stökar med bakning och tvätt.
 

Öppet:
1.6-31.8 mån-sön 11-17 (stängt 24-26.6)
Ingår i museets inträdesavgift
 

Änkan och ungkarln

På Slaggbyggnadens vind öppnades våren 2013 en ny utställning som visar hur man levde i bruket under andra världskriget och tiden fram till 1970-talet. I utställningen kan man bland annat ta del av hur en änkebostad och ungkarlslya kunde ha sett ut på 1940-talet. Besökarna får även ta på sig butiksbiträdets kappa och ställa sig bakom disken i minuthandeln eller prova färggranna dräkter från 1970-talet. I utställningen presenteras allt från ransoneringen vid andra världskriget till plastens intåg i hemmen.

Öppet:
1.6-31.8 mån-sön 11-17 (stängt 24-26.6)
Ingår i museets inträdesavgift.