Organisation & Kontakt

Inträdesavgifter Öppet

Vuxen 5,00 €
Rabattbiljett 3,50 €
Under 18 år gratis

Museet:
1.9-31.5 ons-sön 11-16
1.6-31.8 mån-sön 11-17
Avvikande öppettider
Kansliet: vardagar enligt överenskommelse
Arkivet: tisdagar kl. 15-18 (stängt 10-31.12)

Kontakt

Fiskars museum
Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 (0)45 1808111

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info (at) fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv
Åkerraden 11
10470 Fiskars
+358 (0)44 0500854
arkivet (at) fiskarsmuseum.fi

 

Verksamheten 2010-2017

Tack för mig

På höstmötet 27.11.2017 valdes Marianne Gripenberg-Gahmberg till ordförande för Fiskars hembygdsförening r.f. för år 2018. Min tid som ordförande, 7 år, har tagit slut. Jag vill här reflektera över de åren.

Efter att några år ha varit med i föreningens styrelse åtog jag mig ett ganska okänt område, nämligen att leda föreningens verksamhet, som ju till största delen består av att upprätthålla Fiskars museum och Pojo lokalhistoriska arkiv. Detta efter att den långvariga ordföranden Margaretha Gripenberg ville ge över ordförandeklubban. Någon egen erfarenhet av denna typs verksamhet hade jag inte men som ”bruksbarn” känner jag varmt för gamla bruksmiljöer. Jag har vuxit upp vid Kymmene och Högfors bruk och hade en far som varmt talade om de gamla bruken. Stor hjälp att komma in i mina uppgifter hade jag av museets och arkivets fina personal, ni skall ha tack för det tålamod ni visade mig då.

När jag tillträdde höll utställningen ”Opp i bruket” på att färdigställas, utställningen som visar verksamheten i det övre bruket, där ju museet är beläget. Utställningen finns i den röda byggnaden mitt emot museet. Därmed hade museet utställningar i tre byggnader, huvudutställningen i den gamla kontorsbyggnaden, i längan mitt emot där också bagarstugan och tenngjuteriet finns samt i Slaggbyggnadens vindsutrymmen.

Följande stora projekt var att få den gamla kontorsbyggnaden renoverad. Tillsammans med byggnadens ägare, Fiskars Oyj Abp, gjordes det av fackmän pietetsfullt med utnyttjande av gamla metoder samtidigt som man sparade gamla färglager i synliga små färgtrappor och man tog fram tapeter som man kan se uppe längs takkanten. Samtidigt förnyades värmesystemet, det drogs in fjärrvärme. Det nyrenoverade museet med ny utställning invigdes i maj 2014.

De västnyländska museerna har samarbetat om gemensamma utrymmen för sina samlingar och 2015 flyttade museet sin fotosamling till de gemensamma utrymmena i Leiras gamla fabriksfastighet i Ekenäs. Också textilsamlingen har flyttat dit. Jag anser att samarbetet mellan de västnyländska museerna har en mycket viktig funktion. Att flera museer kan ha delar av sina samlingar i gemensamma utrymmen som uppfyller krav på temperatur och fuktighet är en viktig och bra sak.

Under den tid jag varit ordförande har den museipedagogiska verksamheten utvidgats och museet har nu en person anställd 60 % för att upprätthålla och utveckla verksamheten. Också arkivet har arbetat fram en pedagogisk verksamhet, som närmast riktar sig till skolor, s.k. arkivkappsäckar.

Det stora kommande projektet som jag fått vara med om att sätta igång är bevarande av Finlands äldsta smalspåriga lokomotiv, Lillbässen, som har stått ute i vått och torrt och farit illa, men nu är i Jockis för reparation. Vi hoppas att i framtiden ett samarbetet med Fiskars Oyj Abp skall leda till att Lillbässen ännu skall få tuffa fram i Fiskars.

Jag vill tacka personalen vid museet och arkivet för ett fantastiskt fint samarbete. Det har varit synnerligen intressant för en naturvetenskapare att ha fått sätta sig in i hur mångsidigt arbetet vid ett museum och ett arkiv är. Jag vill också tacka alla styrelsemedlemmar jag fått hjälp och stöd av i arbetet.

Ann Glader